Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Anasayfa arrow Gncel arrow GNMZDE YEN NESL VE ESK NESL ARASINDAK LETM FARKI
GNMZDE YEN NESL VE ESK NESL ARASINDAK LETM FARKI Yazdr E-posta

Amerikan yapm ve televizyonlarmzda yaymlanm COSBY ailesi filmini bilmeyenimiz yoktur.Bir babann çocuklaryla nasl arkadalk kurduunu,aile içinde özgür yaam ortamnn nasl kurulduunu, bazen aka yollu bazen uyarc mahiyette konularna göre dozun ayarlandn gördük ve yaadk.O arada annenin her iki taraf için denge unsuru rölünü üstlendiini gördük ve bütün dünyada izleyici rekorlar krdn, gerek görsel gereksede yazl basnda okuduk.Okumayan ,aratrmayan bir toplum olduumuz için belkide bu tip önemli haberleri haber olarak saymayz bile, hatta önemsemeyiz.Oysa günümüzün aile içi en önemli problemlerin banda iletiim sorunu ilk srada yer aldn kabullenmeliyiz.Birçoumuz bunu önemsemeden dillendiririz. Çünkü ataerkil yapmz gerei ne yapalm çocuumuzdur her ne yaparsa yapsn kabullenmek zorundayz, mantyla bakarz olaya.Yada anne babadr ne söylerse yeridir kabulümdür diyerek adeta birbirine nazire yaparak hayat sürdürmeye çalrz.Özde gerçein bu olmad böyle yapmakla sorunlar ve gelecekteki olabilecek tartmalarn tortularn hal altna süpürdüümüzün farknda bile deiliz.Bunlara bölgesel gelenekleri eklediimizde daha vahim sonuçlar görmek mümkündür.1950 ve 60 yllarda genç bir delikanlnn büyüklerinin yannda ba açk gezme ans yoktu.50X50 ebadnda (yalk) denen bir bezle ba örtülür yada hacca gidip fes getirenlerden bir fes kapma ansnz olursa onunla örtmek zorundasnz.Büyükler yoldan geçerken küçükler oyun bile oynayamazd büyükler geçtikten sonra oyuna devam edilirdi neymi efendim, büyüklere saygym.Düünlerde bayramlarda horon oynanr kutlamalar yaplr ,ama gençler büyüklerin yannda horon oynayamaz elenemez ayp saylrd.oysa görsel sanat denen birey vardr, ama bundan habersiz ona pranga vurulduunun hiç kimse farknda deil.Sgara içmek içki içmek yada ayak ayak üstüne atmak gibi uygulamalar mazallah suç saylacak kadar önemliydi.Yukarda bahsettiim örnekleri çoaltabiliriz.Kzlarmz için erkeklerin yannda konuamaz, sofrada erkek varken yemee oturamaz, erkeklerle beraber yemek yiyemez, büyüklerine kar söz söyleyemez her söylenene evet demek gibi bir mantk yüklenmi ve öyle yetitirilip hayata sürmütür.Bunlar i alanlarnda camide mescidde yolda yaamn bütün alanlarnda görmek mümkündü.Bu karmak ve içinden çklmaz anlay eitimin artmas kentlemenin yaygnlamasyla krlma yaamaya balamtr.Krlma olduu yerde budefa kuaklar arasnda ve yukarda saydmz uygulamalar tartlr olmaya baland.O tartmalar zaman içinde ksmen kabul görsede birçok farkllklar hala alamam,  iletiim kopukluuna yol açm durumdadr.Oysa hiçbirimiz ne anne babamzdan yada çocuklarmzdan vazgeçme gibi bir lüksümüz yoktur.O halde bunun çözümü anne ve babalarn artk gerilere çekilip gençlerin önünü açarak ve onlara güvenerek gelecein inasn onlara brakmaktr.Bundan baka çözüm yolunun olduunu düünmek bile doru deildir.Gençlere güvendikçe onlarnda zaman zaman büyüklerine danarak yaam kolaylatracaklarnn farkna varacaklar muhakkaktr.Ben geçlere sonsuza dek güven duyarm büyük ATATÜRK hitabesini yallara deil gençlere hitaben söylemitir.O halde gençlere güvenmek zorundayz.

 
< nceki   Sonraki >

Anasayfa
Hakkmda
Uzungl
Resimlerim
Kitaplarm
Mzik
Politika
Spor
Ekonomi
Gncel
letiim
Arama


Kayp Parola?
Hesabnz yok mu? Kayt Ol

Pontus Kültürü ve Uzungöl

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color