ESK ERAHLA GEM VE BU GN KONUTUM

Mart 2oo3

Hasan:  Bir zamanlar çok güzel olduunu, çok görmü geçirmi  biri olarak arada bir seninle, konumak,  birlikte olmak istiyorum.Bir gece birkaç gün falan.
erah:    Gülerim buna.
Hasan:   Niye gülüyorsun ne var bunda? Ondört yl benim kahrm çektin beni büyüttün sana geldim, imdide özledim soruyorum!
erah :   Senin gibi çok isteyen var. Bir gecelik, birkaç günlük, özellikle dardan gelenler, benimle kalmak istemiyorlar. Sen de dardasn yanlmyorsam.
Hasan:   Niçin ? Senin yeterince an vardr.
erah:   Var.Onlar da benimle yaamann zor olduunu, çekilmez olduumu söylemeye baladlar.
Hasan:   Niçin?
erah:    Görmüyor musun? Karpuz kabuklarn, kirli poetlerini, rak ielerini üstüme atp geri dönüyorlar.
Hasan:   Vay terbiyesizler, çevre dümanlar.
erah:    Görmüyor musun yalanm kocakar gibi oldum. Kirpiklerim, dudaklarmdan taan kirli rujlar m?
Hasan:   ?

erah: Sus ve dinle.( Balad söylenmeye bana dinlemek kald.) Biliyor musun eskiden Çaykara boazndan rüzgar esince dumann kokusu gelirdi, bu yamurun habercisiydi. Otlar slanmasn diye toplar içeri alrdm, çamarlar da. imdilerde öyle deil.
Hasan: Peki nasl?
erah: Rüzgar esmeye baladnda burnuma küflenmi yosunlu beton kokusu geliyor.
Hasan: O kadarda deil.
erah: Az bile dedim, eskiden rüzgar estii zaman dumann kokusu yeille buluup
parfümüm olurdu, ama nerde o günler… Ben bile çifinin, sbahdukenin, ormukenin kokusunu unuttum. Hani gölba vard bilirsin atlarn akam üstü otland yer. Oralar imdilerde Dolar ve Euro’nun konuulduu yerler oldu.Dünyay kirleten savalar finanse eden kirli paralar ite.Türk lirasnn az konuulduu yerlerden oralar. Bunun böyle olaca aklmdan geçmezdi ama oldu ite.
Sahi o mahallede eski orman müteahhitlii yapan birisi vard tanr msn?
Hasan: Nasl tanmam senin çehreni deitirmeye çalan bazen iyi iler yaptn
Duyduum birisi.
erah: Sen öyle zannediyorsun bana en büyük kötülüü yapanlarn banda o geliyor.
Onu kskanp ona özenenleri anlatsam alarsn görmüyor musun ne hale
çevirdiler beni . Ben onu bazen ormanda, bazen kimselerin ortada olmad gecenin karanlnda, hatta ormanclarla konuurken bile görürüm. O 1960 l yllarda orman müteahhitlii yapard. Bedenime az m yaralar açt.
Bazen yetitirdiim aaçlar ykar, bazen dallarn keser beni bakalarna peke ederdi. Ama ben güçlü olmaya çalrdm, yeniden filizlenip kar koyardm. Ya dierleri, ondan ne örendilerse onu uyguladlar.Biliyor musun aslnda kötü niyetli biri deildir, sende tanrsn.
Hasan: Canm baksana ne kadar yakmlar senin cann!
erah : Eskiden yorganm olan ormanlar kesip, ev, otel, motel yapp para kazanyorlar. Bunlar yetmiyormu gibi bir de yorgun bedenime beton yaplar yüklediler. Dizlerim tutmaz oldu, yayladan tek konakla inerdim ama imdilerde bir koca günde ancak inebiliyorum. Üstelik slanarak. Bilirsin slanmamak için ormann gölgesine snrdm imdilerde o da yok kesmiler dallarn, budamlar klk odun yapmlar dalsz dalda sz braktlar.
Hasan: Sen ne kadar dertliymisin?( Susmak bilmiyor balad anlatmaya)
erah : Dier hovardalar da o salm üstüme. Görgüsüzler...
Hasan: eee...
erah: Bedenimdeki bu yaralar görüyor musun bunlar beni sevdiini söyleyenler
yapt. Üstelik tek koruyucularm olmas gereken belediye bakanlar, muhtarlar vs.
Onlar seyrediyorlard! ( Yüzü birden güldü ve bana): beni hala seviyor musun
stiyor musun?( diye sormaz m.)
Hasan: Hüzünlendim, ne demek istiyor musun seni nasl istemem, özlemem? (Aslnda
birkaç günden fazla çekemeyeceimin o da farknda ama ben kvrarak
cevaplyorum. Gözleri doldu yanaklarndan yalar akmaya balad elinin tersi
ile göz yalarn silip balad söylenmeye)
erah: Biliyor musun eskiden çok güzeldim. Beni sevenleri mutlu ederdim. Güvendiim insanlar olmutur... Ama onlar beni akla sevmediler, yorganm olan ormanlarm kesip yorgansz braktlar. Üüyorum artk yalandm baksana cildim bozulmu görüntüm kötü. Çirkin yaplamay tayamyorum artk. Karnm aryor, arada bir ishal oluyorum. Meer sularn kirliliindenmi
Düünsene eskiden öyle miydi? sularmdan eilerek su içerdiler. imdilerde öyle deil,Hatrlyormusun?
Hasan: Nasl hatrlamam alabaln bol göçmen kularn urayp konaklad, dinlenip su içtikleri, kurbaalarn armonik seslerinin gece ayyuka çktn. (Balad söylenmeye.)
erah: Balklarmn yumurtalarn göle brakrdm, büyüdüklerini görmek için sazl ziyaret ederdim onlarn büyüdüklerini kocaman olduklarn görür gururlanr, sevinirdim. imdilerde onu da kazmlar balk yumurtalar karadenize kadar inip kayboluyorlar. Kim bilir, Karadenize kys olan ülkelerin balklaryla akraba olmak için belki. Ya kurbaalar?Onlarn evleri olan sazlktan sonra kayboldular, nesilleri tükendi, snacak limanlar kalmad, Tpk eskilerin yok oluu gibi.
Hasan: Amma da doluymusun sen?
erah: Sana sitem edecek o kadar çok eyim var ki anlatsam benden beter olursun. Bak ben ne oldum.
Hasan: Benim hatrladm kadaryla eskiden yayla yollarnda kalabalklar olurdu. Konaklama yerlerinde horon oynanrd. Kim bilir belki de güzelliini o doal yaamdan alyordun, ne dersin?
erah: Ah...ahh... Nerde o günler el ele tutuup bir kz bir erkek horon oynayanlar, el ele tutmay brak bir arada oturmay bile haram sayyorlar. Senin anlayacan harem selamlk kurmular. Biliyor musun eskiden Atatürkçü aydnlar çoktu imdi ise gericiler türedi durmadan ATATÜRK’e sövüyorlar.
Hasan: Biraz abartyorsun.
erah : Sana öyle geliyor sen gittikten sonra buralar Erzurum, Erzincan’dan gelen eyhlerle doldu. Hatta benim büyüttüüm zeki, akll, air ruhlu bir çocuk vard. Senin yalarnda onu bile kandrmlar o da harem selamlk kurmu. eyhcik olmu!...
Hasan: Sahi öyleymi, duydum. Demekki doruymu.
erah: Dur hele bir de yerlisi var. O da buralarda mücadele veriyor. Senin anlayacan beni parsellemiler diledikleri gibi kullanyorlar. O da arada bir benim irademe müdahale ediyor ama bugüne kadar baarl olamad. Sebebi de siz darda yaayanlarsnz.
Hasan: Ne demek istiyorsun?
erah: Beni terkedip gurbette yaayan sizler beni unutmadnz, bazen yaptnz müdahalelerinizi tasvip ediyorum. Çünkü bana yaplan zulme dur diyorsunuz.
Hasan: yi ya daha ne istiyorsun?
erah: Siz gurbettekiler de zamanla buralardakilere benzemeye baladnz bana sahip çknz.
Hasan: sana ve senin gibiülkemin deerlerine zarar vermeye çalanlarn ömrümce karlarnda olacam.Bu benim sana sözüm olsun.

Hasan DÜZGÜN