Biz Karadenizliler

Karadeniz yöresini ve folklorunu aratrmak ne merak ne de teoriktir. Karadeniz insann Türkiye corafyasnda yaayan insanlardan ayran özellik, çalkanl, mertlii, söylediinin arkasnda duruu ve son söyleyeceini ilk söylemesidir. Cesurdur, çalkandr, ataktr, beceriklidir; bunlarn toplam baarl olmasnn nedeni saylmaldr. Sanatta, ticarette, sanayide ve de politikada Karadenizli görmek, onun ataklk ve cesaretinin sonucudur. Yaamn zorluklarn, aln yazgs olarak alglamaz. Var gücüyle direnerek onlarn üstesinden gelmeyi sever. Bu anlamda gergindir. kinci planda olmay sevmez; onuruna dükündür. Büyüdüü tabiatn hrçn yaps karakterinde gizlidir. Duraan olmay sevmez; hareketlidir. Çalarak dinlenir. Çalmak onun yaratl biçimidir. Zorluklar karsnda ne umutsuzdur ne de küskün. Topran azl, onu topraa tutkulu klar. Toprak onun için çok anlamldr. Seller, topran alp götürdüünde, kzmaz; alkndr böyle durumlara. Suyun ald topra, gerisin geri srtnda tar, suya meydan okurcasna.

Toprak anann azl onu gurbet çocuu yapmtr. Gurbet onun için sadece var olma savadr. Doduu yerle gurbetin asla mukayese edilmesini istemez. Çalkanl gurbette deimez. Geleneklerine ar ball nedeniyle, çevresi tarafndan tutucu gibi alglanr. Oysa, sosyaldir. Ya da sosyal olmak için mücadele eder; bunu baarmak için zaman ayrr ve maddi hiçbir fedakarlktan kaçnmaz. Bunu gittikleri vakf, dernek veya sivil toplum örgütlerine ciddi yatrmlar yaparak o içindeki ilk olma tutkusunu gerçekletirirler. Bo zaman yoktur. Varsa da, horon oynar, spor yapar.

Karadenizli ve folklor iç içedir. Horon oynarken, mani söylemeyi de ihmal etmez. Mani, Karadeniz'in türkü harmannn temelidir. Ayn zamanda edebiyatn en eski nazm biçimidir. Maniler, Karadeniz insann en iyi tarif eden temel talarndan biridir. Özgürlüün ifadesidir mani. Çünkü her manide, yöre insannn, karakterini, kiiliini ve özgürlüünü bulmak mümkündür. Manileri, yergide, isyanda, müstehcenlikte, sevinçte, yaknmada, velhasl hayatnn her annda görmek mümkündür. Fkralar, manilerin kopya edilmiidir. Hiçbirimiz iki cümle ile mutlu olamayz ama Karadenizli, bunu baarmtr. Kendisiyle dalga geçilmesini içine sindiremeyen Karadenizli, anlatt fkralarla kendi kendisiyle dalga geçer. Bu durum, onun engin hogörüsünü gösterir. Sevinçle, üzüntüyü harman yapp, yaam biçimi haline getiren ender topluluklardandr. Olunu askere gönderirken, bir yandan alar, öte yanda horon eder. Horon, sulhtur; bartr. Kavgallarn bart halkadr, horon. El ele tutumak, kopmayan tutkunluun ifadesidir. Sporda da bu farkl deildir. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan etkenler, yukarda bahsettiimiz her eyin toplamdr.

Hasan Düzgün Çaykara -Trabzon