UZUNGLN LE OLMASI ZERNE

Çay tv de uzungöl gecesi düzenlenmi plaketler havada uçumu temenni ve dilekler söylenmi körlerle sarlar birbirini arlar misali dillere destan bir gece yaptklarn sananlar nasl hata yaptklarn ve ona buna yamandklarn burada yazma gerei duydum,çünkü.

Geçen yl uzungölde ilçe olmamz için balattm imza kampanyasn göremeyenler gelip bizzat imza atmayanlar o kampanyann genilemesi için mücadele vermeyenler,üstelik temsil makamnda olmalarna ramen i iten geçtikten sonra imdi ilçe olmamz için dilek ve temennide bulunuyorlar.Buna haklar varmdr sorusuna ise var ama at alan üsküdar geçtikten sonra anlamalar artk bir ie yaramayacan bilmelerini hatrlatrm.Makamlar kiisel egolarn tatmin edildii yerler deildir oralar halka hizmet yerleridir.Hiç kimse o makamlarda ilelebet kalmad kalmayacaktr.Bizler gurbette olmamza ramen doup büyüdüümüz ve çocukluk anlarmzn geçtii uzungöle bireyler yapmak katkda bulunmak için  mücadele içinde .

olmakta istiyoruz.Ama gelin görünki uzungölü yönetenler hiçbir fikir alverii yapmadan bildikleri gibi yönetmeyi maharet saymlar ve hiçbir danma destei almadan bugüne getirmilerdir.Elbette bu arkadalarmz uzungölü yönetirken kötü niyetle i bana gelmemilerdir,ama oraya seçildikten sonrada halka tepeden bakmak ,sorunlaryla birebir ilgilenmek yerine toplu yönetim veya hatr gönül ilikileri içinde zaman zaman hata yaparak srarc olmulardr.Bunlar yaparken konsensüs aramadlar ve ne yazkki uzungölü kötü yönetmilerdir.Çay tv muhabbetine dönecek olursak ayderli arkadalarda davet etmeyi ihmal etmediler ve karde belde olduklarn söyleyerek birbirlerinin srtn svazlamaya devam etmilerdir.Oysa projesini avan olarak hazrladm ve 1999 dan beri savunduum UZUNGÖL NEDEN DAVOS OLMALI sloganm uzungöldekiler anlamam ve dillendirmemilerdir.Çünkü kendilerinin böyle bir cesaret ve vizyonlar olmad içindir.Sayn babakan ayderi ziyaretinde ayderi davos yapacaz dediinde uzungölü yönetenlerden hiçbir tepki gelmedi oysa biz davos olmay 14 yldr söylüyoruz ama herkes duymu uzungölü yönetenler duymam.Allahakna ayderin davosla benzer bir yan varm birileri anlatsnda bende anlayaym oysa uzungöl hem gölü hemde tabiat ve düzlüüyle davosla birebir örtüen fiziki yapya sahiptir.Unutulmamalki uzungöl bugün çevresi tarafndan sevilenden çok kskanlan bir yer olmu durumdadr.Ayder veya fettaholu gibi rakipler uzungöl sayesinde vardrlar ama gidin onlara sorun sanki kendi küllerinden domucasna böbürlenmekteler.Tekrar tekrar yazyorum yazacam karadenizin ekonomi lokomotifi içerde uzungöl dardan sumeladr bu iki deerli doa harikalar trabzon snrlarnda olmas nedeniyle dier illerede endirekt katk yaptklar inkar edilemez.lçe olurmuyuz oluruz elbette halk bir bütün olursa ve bizlere destek olurlarsa bizler onlarn adna her talebi ilgili yerlerden isteriz ve alrz yeterki bütünlük salansn bu iddia öyle içi bo bir iddia deildir.