Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Anasayfa arrow Tarihe arrow Uzungl'n tarihi
Uzungl'n tarihi Yazdr E-posta


UZUNGÖL’ÜN TARHÇES

1960'l yllarda uzungöl'den bir görünümTrabzon Pontus mparatorluunun kuruluu günümüzden 2550 yl öncesine rastlamaktadr. Trabzon  her tarihçi için ayr önem tar. Dünyada belki de tarihi en çok yazlan ehirlerdendir. Bu tarih içinde Of çok önemli yer tutar. Konumuz Uzungöl olunca Of tarihinden yola çkmak durumundayz. Çünkü Uzungöl 1948 ylna kadar  Of ilçesine bal köydü. Trabzon’da ki her tarihi deiimden Of ve Çaykara etkilenmitir.Uzungöl günümüzde Çaykara ilçesine bal kasabadr.

 Bu tarihi tespiti yaparken Of ve Çaykara da ki hareket ve deiimleri incelemeden sonuca varamayz. Asl ad “ SARAHO ” olan Uzungöl, Osmanl kaytlar babakanlk arivi 991 tarihli tahrir defterinde 12 hane olarak geçmekte ve Müslüman nüfusu yoktur (miladi 1586). Kurulduu yer günümüzdeki yer deildir.(*) Tsran da meziresi ile(*) Haldzen (*),Yente üçgeninde yer alan ve eski ad (*) Saraho olan yerin aasndaki harabeler ve evlerin duvar kalntlarnn olduu yerdir. Harabeler ve evlerin temel talar günümüzde  mevcuttur. 991 tarihli tahrir defterinde Uzungölün ad Karye-i Saraho  olarak geçmektedir.

* Tsiran da     : Uzungöl de mezire aduzungol
* Haldzen         : Uzungöl’e bal köy
* Yente             : Uzungöl’e bal köy
* Saraho           : Uzungöl’ün eski ad
   Uzungölün resmi kaytlara geçi tarihi 1586 ylna rastlar. Ancak kurulu tarihinin 1586 ylndan daha eski olduunu biliyoruz bu durumu irdeleyelim. lk kurulduu yer resmi kaytlarda yer almamaktadr.Bugünkü yerleim düzenini ald yere tannca kayt altna alnyor. Sarahodaki harabelere bakldnda sarahonun bu tarihlerden önce kurulduunu. Küçük köy olmas ve ulamn zorluunu  göz önünde bulundurursak önemsenmediini düüne biliriz. O halde Uzungöl’ün tarihinin eski olduunu anlamak zor olmasa gerek. uzungolÇünkü buradan göç edenler bugünkü Uzungöl’e yerleince resmi kayt altna alnabiliyor. bu tarihlerde ki nüfus hareketlerini incelediimizde,  Müslüman nüfusun buralara yerletirildiini göstermektedir.961 tarihli babakanlk tahrir defterinde komu köy Yente de Müslüman hane says 17 hane iken 991 tarihli tahrir defterinde 128 hane  olarak beyan edilmektedir. 30 yl gibi ksa bir sürede bukadar Müslüman nüfusun buralara yerletirilmesi düündürücüdür.Buna çevre köyleri eklediimizde durum biraz daha açkça ortaya çkmaktadr. Nüfus hareketlerini açklayan grafikler incelendiinde bunu açkça görürüz. Daha önce buralarda yerleen Hristiyan köylerin durumunu anlamak için kahin olmaya gerek yoktur.Bukadar youn nüfusu barndracak tarm alannn olmay ister istemez insanlar arasnda toprak ve arazi anlamazlklarn gündeme getirmitir zaten günümüzde toprak ve arazi anlamazlklar bunu kantlamaktadr. Nitekim Yente ve civar köylerle olan arazi anlamazlklar günümüze kadar gelmekte ve yargya intikal etmilerdir. Bu durum geçmi dönemde de mevcuttu. Fermanlar bölümünde bu durumu açklayan fermanlar bunun kantdr.   Bu olaylarn meydana geldii dönem de adaletsizlik ve keyfi uygulamalar, soygun ve yamalama insan onurunu krc boyutta olduunu birer ibret belgesi olan of ile ilgili fermanlarda görmek mümkündür. Çünkü bu dönem Lale Devri dönemidir. Dönemin padiah III.Sultan Ahmet Sarayda içine dütüü zevk ve sefa memlekette olup bitenlerden onu habersiz brakm, ekya ve frsatç ibirlikçiler tüm Anadolu da olduu gibi  Of, Çaykara ve yöresinde diledikleri gibi hareket etmi hatta devlete ba kaldracak kadar ileriye gidebilmilerdi ve halka zulmetmeye devam etmilerdir. Of ilçesi ile ilgili tasnif ettiim 500 ze yakn fermanlar uygulanan zulmün açkça kantdr. Bu durumu sadece idaredeki zaafta deil, uygulad vergi politikasndaki adaletsizlikte de görmek mümkündür.  Bu ikilem Müslüman olmayan köyleri etkilemi kimileri göç etmi kimileri vergi adaletsizliinden yaknarak  kayt d kalmaya çalmtr. Nüfus hareketlerini gösteren grafikler bunlar açkça göstermektedir. Bu durum cezasz kalmaz ve Hicri 1121 ylnda Miladi 1716 tarihinde Of ve Çaykara’dan aadaki köyler padiah fermanyla topluca sürgün edilirler

 
Sonraki >

Anasayfa
Hakkmda
Uzungl
Resimlerim
Kitaplarm
Mzik
Politika
Spor
Ekonomi
Gncel
letiim
Arama


Kayp Parola?
Hesabnz yok mu? Kayt Ol

Pontus Kültürü ve Uzungöl

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color