Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Portreler Yazdr E-posta

akir efendi : Hocalarn hocas 1876 ylnda Uzungöl de dodu uzun yllar eitmenlik yaptktan sonra doldurduu bilgi daarcn solakl boazna aktmak üzere maarif vekilliine ba vurur açlan snavlar baaryla verir ve eitmenlikten öretmenlie geçi yapar. lk öretmenliine yörenin ilk Rum yerleim merkezi olan paçan köyün de balar. Burada 5 yl görev yaptktan sonra komu köy olan anoso köyüne tayin edilir orada 1 yl kalr onun o engin bilgeliinden her köy yararlanmak için arkasnda koturur. Ama hocalarn hocas kararn vermitir artk meslek hayatnn sonlarna dorudur ya 60 kendi köyü olan Uzungöl e dönmeye karar verir. Ama Uzungöl de ilkokul yok Oysa kafasnda okul yapma projesi filizlenmiti.

Tayin ister gerçekleir yl 1933 hocal mahallesindeki mescit imdiki belediye binasnn önünde derenin kenarnda kuruluydu akr efendi eitime burada balad eitim Osmanlcayd 3 yl Osmanlca eitim verir orada ülke genelinde Osmanlca eitimin kademeli olarak kaldrld yllard dönemin köy muhtar ali Erolu (bameç) ile okul yapmyla ilgili sk ibirliine girerler ve 6 ayda okulun inaatn imece usulüyle bitirirler Uzungöl ü okula kavutururlar. Eitim artk günümüz eitim sistemine geçer bu yetmez  hoca toplumu kanunlara kar saygl ve her sorunu ihtiyar heyetinin arabuluculuuyla çözüldüü Uzungöl’e bir de karakol yaptrma kampanyas balatr bunu da ksa zamanda baarr. Hocalarn hocas yorgundu amacna ulam köyü modern çan aydnlanmas için okula ve karakola kavuturmu herkesi okula kayt yaptrarak eitim seferberlii balatr gönlü rahat t artk emekliliini isteyebilirdi ve öyle oldu 1 yl modern eitim verdikten sonra emekli oldu halk onun aydn ve ilerici hareketlerini alglamakta zorlanyordu baz kendini bilmezler onu dinsizlikle suçladlar ancak o bildii aydnlk yolundan hiç taviz vermeden devam etmitir yaptklaryla günümüz Uzungöl ün geldii noktada büyük katklar olmutur.Onunla ilgili bir öyküyle nokta koyalm. 1950 li yllard askeri keif uçaklar bölgede uçu yaparlar d uçan bir tanesi garesder kayasn teet geçer görenlerden biri uçan kayalara çarptn sanr ve feryat eder halk olayn olduu yere doru akn eder o arada yarallara müdahale etmek amacyla tereya eriterek sahanlara koyup giden insanlar görülür halk uçan ne olduunu bilmiyor ona çark felek diyorlard kimileri hocaya koarak ne yaplmas gerektii ni sorarlar o her zamanki bilgelii ile halkn kouturmasna gerek olmadn bunun bir keif uçuu olduunu anlatsa da çou inanmaz bunun uçak olmadn çark felek olduunu buda dünyann sonu olduu nu anlam çkarlyordu onun uyarcln o anlamda halk istismar ediyordu yllar onun aydnlatt yolun doruluunu kantlam hakl çkarmt ona nekadar övgüler yazlsa azdr yaptklar ile ans önünde saygyla eilir rahat uyumasn dilemekten baka talebimizin olmadn yazmak görevimizdir.   

Ali Erolu:(bameç)Uzungöl ün ilk muhtarlarndandr muhtarl döneminde Uzungöl ilkokula kavumutur. Bu yetmez düüncesiyle birde karakol yapmn gerçekletirmitir cumhuriyetin ilk yllar nedeniyle yeniden yaplanmada katklar olmu büyük hizmetler vermitir Atatürkçü ve aydn dünya görüü ile akr efendi ile iyi bir ikili oluturmular ve çada yöneticiliin örneklerini yeni nesillere aktarmlardr. Sert mizac ve kararll ile bilinirdi onun döneminde her ey zamannda ve doru olarak yaplrd aksi takdirde her türlü uyary yapmaktan çekinmez ve uygulard istikrarl bir yönetimle Uzungöl ün menfaatlerini savunmu halkn takdirini kazanm büyüklerimizdendir ruhu ad olsun.

Ahmet çavu:  1901 ylnda Uzungöl ün Kastel mahallesin de dünyaya geldi askerlii baarlarla dolu büyüklerimizdendir. Balkan harpleri zamannda orduda önemli görevler üstlenmi Yugoslavya da üsküp te cephelerde mücadele vermi bir ahsiyettir. Rütbesi  çavu olduu için çavu denmektedir  sert mizac  ve dobra kiilii ile tannr söyleyeceini esirgemeden söyleyen zatlardandr onun Uzungöl’de ki ünü mehur 7 sülale hakknda söyledii sözdür onu da burada belgelemeye çalalm. ona göre Uzun gölden 7 sülaleyi çkarrsanz Uzungöl cennet olurmu bu sülaleler malbetten lürts oullar (zorlular) filaktan frdk oullar (fidanlar) hocaldan zuz oullar (zenginler) gölbaçdan hür oullar (akyüzler) büyük köyden Bekirliler (ahinler) yine büyük köyden raballar  (erler)ve inceliden zufer oullar (zerenler) diye sralard her nekadar latifede olsa kendi görüü idi.

Mustafa Genel (dandili) 1923 ylnda Uzungöl ün inceli mahallesinde dünyaya geldi Mucitlii ile ünlüdür ömrünün tamamn çalarak geçirmitir el sanatlar konusundaki becerisi tartlmaz. Küçük yata yetim kalr oda herkes gibi sübyan okullarnda Arapça eitim alarak kendini yetitirmeye çalr. 1929 yl sel felaketinde Uzungöl den Maçka’ya giden göçlere katlmak istemi ya küçük olduundan kabul görmedi kendisiyle yaptm söyleiyi kaleme 1991 de aldm askerliini Tunceli’nde yaptn burada yaad bir ansn sizlere de aktarmay görev sayyorum. Tunceli Hozat ta asker iken ikinci cihan sava zaman 4 ay kuru ekmekle idare ettiini anlatt ve zatürree oldu bir yl askerlie ara vermi sonra askerliini 4,5 yl olarak tamamlamtr. Bir arkadann bitten öldüünü anlatmt bu durum o günlerin yoksulluunu anlatmak için yeterli olur sanrm.. Uzungöl de su enerjisini transmisyon yöntemiyle kullanan ilk kiidir ömrünün son yllarn Uzungöl kuran kursuyla geçirmitir Uzungöl’de ki modern deirmen enerji sarf etmeden onun sudan yararlanarak yapt çalmayla  hizmet vermektedir dünya onun için meakkat sahas olarak yaratlm ve ondan yine ayn sonla ayrlmtr ruhu ad olsun.

Gagoim efendi : Uzungöl ün dünya slam ilimleri alannda yetitirdii ünlü alimlerindendir alim olmasnn yannda bilge kiilii ile bilinmektedir Osmanl saraynda düüncelerine ve fetvalarna itibar edilen zatlardandr. Eitimini medreselerde görmü Osmanl ile ilikilerinden dolay çeitli ilim adamlaryla fikir alveri imkan olmu ve kendisini gelitirmitir. Rivayete göre kendisi hacca gitmedii halde onu  Kabe de görenler olmutur. lminin derinlii yannda erenler snfnda olduu söylenir bu hususta yazl belge olmad için yal insanlardan derlediim bilgilerle yetinmek zorunda kaldm bu muhterem zatla ilgili bilgileri 1975 ylnda hasan olu smail Aygün den aldm ruhu ad olsun
 
Mehmet Akyüz : (nam dier zeybek  Uzungöl ün gölba mahallesinde dünyaya geldi. Akyüzler dendir Arapça dil ve ilmi alannda derin bilgisi olan zatlardandr ancak onun asl ünü cinci olmasdr Uzungöl de cincilik inan yaygn olduundan rahmetliye her zaman ihtiyaç duyulurdu.cinlerin çarpt insanlara hayvanlara evlere ve her türlü mekanlara muska yaparak veya bizzat gidip okuyarak hizmetleri olmutur benimde yekinen tanma frsat bulduum mümtaz ahsiyetlerdendir hizmetleri ve insanlara verdii manevi desteinden dolay hizmetleri olmutur.

Mustafa Kocaman: Vilivits 1932 ylnda Uzungöl ün malbet mahallesinde dünyaya geldi. Aydn bir babann oludur yörenin gelenekçi yapsna kar geldii için babasna  GAVUR AL denirdi oul kocaman farkl deildir babasnn yolundadr teknie olan dükünlüü küçük yata ortaya çkar ve elektronik merak onun Uzungöl de ilk transistor lü radyoyu yapmasna neden olur hayata olan ball onun da açlmasn geciktirmez ksa zamanda çevresini Trabzon’dan balayarak anakaraya kadar geniletir bir dönem Anakarada radyo tamircilii yapsa da bu iler ona göre deildi daha büyük iler yapma azmindedir dostlar vastasyla ihalelere girer ihaleler alr müteahhitler kervanna katlr.Sadece kendine almaz dostlarna da iler alr o artk iller bankasnn saygn müteahhitlerindendir dedik ya teknie olan ilgisi bu alanda iler almaya zorlar onu Elektrik ihalelerine katlr ald ileri bitirir o arada sosyal hayat ihmal etmez darda görüp örendiini Uzungöl e tamak ister oradakilere deiimi anlatr öretir Uzungöl ün ve çevre köylerin elektrik ihalelerini alr bu korkunç yamaçlarda buna nasl cesaret ettii onun gözü karaln azda olsa anlatmaktadr uzun yllar alr bu proje o arada Uzungöl ün yol sorunlar vardr dozer satn alr yolar açmaya balar sonra makinesini oralarda parçalar ve insanlarna feda eder o bu ileri yaparken bir yandan da Uzungöl ün geleceiyle ilgili planlar yapar siyasetten destek verir Uzungöl deki deiimin öncüsü olan kocaman içki içtii için  eletirilmitir oysa bugün gelinen noktay anlatmama gerek yoktur buda kocamann bu toplumun nekadar önünde olduunu göstermektedir onun siyasete el att 70 li yllarda Uzungöl çok büyük kazanmlar elde etmitir hayattan asla kopmayan ilerlemi yana ramen  hala çalmakta ve üretmeye devam etmektedir onun rehberliini yapt aydnlk yolda Uzungöl daha çok mesafeler alacandan hiçbir zaman endie etmedik kocamann bize brakt miras sürdüreceimizden asla endie etmemelidir tanrdan ona uzun ömürler dileyerek noktay koyuyorum öyküler bölümünde onun sosyal yapsn daha iyi anlamak mümkündür.

Mustafa Çakr: (Çakrof)Uzungölün  Alçakköprü mahallesindendir 1917 ylnda Ruslarn bölgeyi igal etmesiyle esir dümütür. 15 yl  esir kaldktan sonra sla hasretine dayanamayarak Rusya dan kaçarak geri dönmütür ya ilerlemiti benim lise yllarmda Van’n Özalp ilçesi dönerde re köyünde 1971 de yaptm  mülakatta hem kendi hayat hem de Uzungöl ün geçmii ile ilgili  bilgi edindim herkesin kaçrlarak götürüldüünü sanmasna karn kendi isteiyle gittiini bizzat kendi azndan duydum nedenini sorduumda asl ulamak istediim gerçei o gün örendim Uzungöl ün yerlilerinin kimler olduunu sorusuna cevab netti Kafkasya dan gelen Rumlar dr hayretle sordum efendi yani biz Rum muyuz evet dedi ve ekledi evet ama asla güvenilmez onlara benim onlardan çektiimi Türklerden çekmedim dediini duyar gibiyim sava yaam olmas ondan çok ey alp götürdüünü o gün müahede ettim ans önünde sayg ile eilirim.

 

Mustafa Kutbay:(aüga) boyu ksa tonton dediimiz tipin örnei idi o küçük bedenine 90 yllk ömrünü sdrrken çevresini gözlemleyen örendiini zor paylaan insand. Derleme yetenek ister bende o hususta uzman deil ama iddialym ondan çok ey örendim sormasn bildiniz mi balard söze Rusya maceralar esaret yllar çakrdan az deildi ömrü gurbet ellerinde geçti  Uzungöl ün zenginlerindendi oda tarihi bilgi anlamnda anlarndan yararlandm mümtaz kiilerden biriydi ruhu ad olsun

Dursun Ali nan: Dünün orman müteahhiti, günümüz Uzungöl ün  mimar duayeni hatta her eyi diyebileceimiz bir kiilik dursun inan. Girii belki ar oldu ama maalesef gerçek böyle hiç kimse bu güzelim yörenin bir çalsn koparmaya kyamaz kyma hakk da olmamal. Bir gün buna en çok onun ihtiyac olacak diye düünemezdi o gün. Hakszda deildi ekmek kavgas her yerde bakadr Devletin inanlmaz orman kymna dur demek yerine katkda bulundu. Çünkü o on yl orman iletmesinin müteahhitliini yapm binlerce aaç ykm Uzungöl ün yüreini cierlerini ykp para kazanyordu onu yakinen tanmayanlar bilemezler yüreinde kopan frtnann büyüklüünü ama çaresizdir yapacak baka i olmaynca istemeyerek aaçlar ykmaya devam ediyordu. Günün birinde, Almanya içi aldn duyar müracaat eder Almanya ya gurbete gider. Frtnalar kopar içinden Uzungöl ün o bamsz özgür günlerini arar ama ne çare onlar bulamaz Almanya da dursun bulamad özgürlüü kendi dünyasnda sorgular ve arar tamda bu sralar kader ona belki de geleceinin alarn örüyordu hayat arkadan kaybeder 1974 . te o an onun için Almanya sevdas biter çünkü sevdiini de bu ülkede iken kaybeder  frtnalar kopar ve kararn verir benim yerim deil buralar ben özgür olmalym der geri döner kopamad Uzungöl üne alman yada olduu süre içinde gözlemledii balk çiftliklerinin Uzungöl de de olabileceini zaten tasarlyordu ve einin ölümünden sonra bir daha geri dönmez. Deli dumrullar  gibi dalar Uzungöl ün souk sularna. Kendi deyimiyle onun bu durumunu görenler bu adam delirmi sabah akam souk sularla bouuyor kim ne derse desin baarmalym sözünü beyninden hiç uzak tutmaz ve büyük inançla balk çiftliini kurar.o arada çiftlikleri çoaltmaya devam eder çiftliin üstünü lokanta yapar o gün yeterliydi zaten daha büyüüne ihtiyaç da olmaz kim gelecek bu Allah n dana yol yok yatak yok yenecek ey yok eh ite piknik olur buralarda herkesin kans buydu ama dursun kimseye bir ey demez bildiini yapmaya devam eder o arada yapt binalar süslerken artk aaç kesmiyor kurumu aaçlar ekilden ekile sokarak onlarla yetinmeyi örenmiti. Çünkü artk ormana aaca gelecekte en çok onun ihtiyaç duyacan biliyordu ylmad çalmalarn yeni evler ,bungalovlar, çiftlikler yaparak sürdürür. Ona deli diyen bazlar onun yaptklarn kopya etmeye balamlard bile.  Olsun herkes yapsn rekabetin kötü bir ey olmadn iyi biliyordu hatta ondan 10 yl sonra balayanlar parann tadn almlar bile ama o oral olmad. Çünkü onun sevdas bakalarnn sevdasyla ayn deildi onun sevdas dün buday unu olmayan Uzungöl e dünyann tüm nimetlerini nasl getirebilirim idi ve azmin zaferini görmek isteyenler Uzungöl de dursun inan izlemelidirler. Dursun bütün bu yaptklarnn yetmeyeceini biliyor yarn çok geç olabilir diye yatrmlarn aralksz sürdürmütür. Dere boyunda yeni çiftlikler kurar o arada Uzungöl macerasnda öncülüünü yapt turizm herkesin ii olur noktasna tanr. Dünün yata olmayan Uzungöl ün günümüzde 1500 yatak kapasiteye bu yatak kapasitesindeki insanlar arlayacak restoranlarn açlmasna ve gelen turistlerin tüm ihtiyaçlarna cevap verecek ekilde hediyelik eya dükkanlar marketler,süt ürünleri sat yerlerinin kurulmasna kadar sebep olur. Bukadar i yapan adama batda devlet nian vergi rekortmenlii bröveler itibarlar verilir. Bu dursun içinde geçerlidir ancak gelin görün küçücük bir orman kysn izinsiz kulland için ona kocaman ödül olarak 6 ay ceza evi hediyesi verilir. Ald bu hediyenin gereini yerine getirir Kzmaz buna ama buras Türkiye her eyin ters akt yerde  onunkileri nn düz akmas düünülemezdi sa ol dursun inan dünün bir avuç msra muhtaç Uzungöl üne bu müthi potansiyeli kazandrdn için, sa ol erah’ imar ettiin için, sa ol insanlara istihdam yarattn için, sa ol köylüm olduun için.sa ol….s

 

Yorumlar 

 
# Ahmet Mutluolu 2020-01-08 13:14 Mutlaka Beyefendi hayatta iken heykeli dikilmeli Uzungle…ok ge kalnd…Uzungl Uzungl yapan Adamdr…Acele edelim…Bana bir grev derse ben de koarm…Kymet bilmek lzm… Cevap | Alnt | Alnt
 
< nceki

Anasayfa
Hakkmda
Uzungl
Resimlerim
Kitaplarm
Mzik
Politika
Spor
Ekonomi
Gncel
letiim
Arama


Kayp Parola?
Hesabnz yok mu? Kayt Ol

Pontus Kültürü ve Uzungöl

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color