Hasan Düzgün - Kişisel web sitesi

 
Anasayfa arrow Uzungl'de simler
Uzungl'de simler
Hastalk isimleri Yazdr E-posta

                   

 RUMCA  TÜRKÇE

Garzobono            
ulobonon
Aynihan marazi
Çohar
Mesobono
Azilo                   
Vraali                    
Limiçi
Goçiço
Zubalam               
Omadobono           
urzula
Hamniya                   
Tsileduriyo
Dromara  
Tsimi
Male

rek ars
Boaz ars
eker hastal
Romatizma
Bel ars
Arpack
Çiçek hastal
Kzamk
Bomaca

Mikrobik ekzema
Göz ars
Veba
Kolera
shal
stma
Ekzema
uyuz

 
Anatomi isimleriml Yazdr E-posta
Çofal  Kafa
Cimiz  Beyin
Omad  Göz
Gaced  Aln
Mali  Saç
Odi  Kulak
Godila  Ense
Omin  Omuz
Omoblad  Kürek kemii
ula  Boaz
Hurduz  Grtlak
Ganbaz  Göüs
Anza  Dirsek
erin  El
Zahdilo  Parmak
Ni  Trnak
Garziya  Yürek (kalp)
Çiliya  Karn
nder  Barsak
Meri  Kaln et
Zahdilo  Parmak
Golo  Popo
Bsoli  Kam
Gagala  Kese
Muni  Vajina
onado  Diz
Vura  Avuç içi
Tsba  Göbek
Galam  Kaval kemii
Mesa  Bel
 
nek isimleri Yazdr E-posta
Uzungöl ve yaylalarda yöre halknn büyükba hayvanlarna koyduu isimlerden örnekler;   
Galandara
Fengula
Bobola
Gundura
Zeytuna
Nazara
Bodali
Abrila
Manusa
Korçiza
Pupu
upu
Mahrama
Çorabi
Durnala
Keran(öküz)
Korçiza
Mavrula
Goçiniza
Asbreça
 

 
Evcil hayvanlar Yazdr E-posta
RUMCA             TÜRKÇE
Sgilos
Gada
Obsarin

Buliga
Gosara
Bedinos

Zon

Brovadon
Musgarin
Köpek
Kedi
Balk
Ku
Tavuk
Horoz
Sr
Koyun
Dana
 
Yabani hayvanlar Yazdr E-posta
 
         Rumca                 Türkçe

Gomada
Liiyo
Yaragofol
Argofol
Argoçilaz
Sgodinero
oros
Foga
Dornorin
Ligogaban
Garester
Lizar
Lizaro
kurç
Meteris
Balestal
Asbro
bead
Sororin
Gaduredra
Gudi
Gamara
Olema
Tsortsi
rma
Çarmaluk
Gostandi
Gasisdera
Gambuledre
Gotsancel
Alon
Gambos
Horaf
Çebi

Dik yer
Dik ormanlk
Gölün kuzeyi (Kuytu yer)
Ay yuvas
Ay orman
Karanlk orman
Oraman
Ormanlk bölge
Elenceyeri
Kurt tepesi
Aslacak yer
Eri koy
Eri kaya
Kaya
Eski yayla yolunda yer
Eski yayla
Beyaz oluk
Yaylada düzlük
Yaylada yer (emelik)
Yaylada ye (Küp,Çömlek)
Dik yer
Akntl yer
Küçük dere
Kraç yer
Bataklk
Yaylada tepe
Oturma yeri
Düz yer
Viraj
Orman içi
dinlenme yeri
Geni ova
Tarla
Bahçe

 
Mutfak yiyecekleri Yazdr E-posta
RUMCA                           TÜRKÇE
Greyas
Sdudvi
Steya
Vuderon
liçin
ala
Dirin
Lahana
Refano
Badids
Mavromadena
Yaralmasi
Stambuliga
Seftelon
Zaguda
Gremid
Sgordva
Melin
Et
Kemik
çYa
Ya
Süt
Yourt
Peynir
Kelem
Turp
Fasulye
Fasulyetanesi
Patates
Yerelmas
eker otu

Soan
Sarmsak
Bal
 
Aa isimleri Yazdr E-posta

RUMCA

              
Glesrin
Okseya
Gasdanon
Tsifin
Gomarin
Sbendam
Devor
Hetsan
Dridzin
Sdrizin
Oksofidon
Golenc
Fengogsilon
Levorin
Jorafinon
Masuritsa
Gazmatze
Tsiguda
Kenci
mera
Fdelidin
Ligahmud
Gafulin
Bladeniga
Flerin
Glesri
Zmila


TÜRKÇE 

Kzl Aaç
Gürgen
Kestane
Kokulu Komar
Kak Aac
Ardç
Köknar
Beyaz Çam
Dbudak
Mee
Gürgen Fidesi
Çam Fidesi
Fosforlu Aaç
çi Bo (Kof Aaç)
Klk maki
Yabani Mumula
Klk Asma
ne Yaprak
Süpürgelik Maki
Günlük
Sert aaç
Sla
Maki
Çinar
Ihlamur
Kzl aaç
Akça aaç 
GRENDE GARP GÜRGEN
(aribin okseya)

 
Bakliyat isimleri Yazdr E-posta
Mavromadena   fasulye tanesi
 Grsarn  arpa
 Sdarin  buday
 Tsubazn  msr
 Gobanisda  dövmelik
 Sgorzo  sarmsak
 Gremizin  soan
 Alas  tuz

 

 

 

 

 

 
 
Bitki yemileri Yazdr E-posta

 

RUMCA TÜRKÇE
Gafguliga
Ahandogoga
Hamoçeraza
Zirgaba
Stibahmud
Ligahmud
More
Oksogugudsa
Lefdogar
Garidzn
Goçinabin
Abidzin
Arabin
Goloncisabin
Milon
Sdafilin
Lemonabin
Galandab
Psiluga
Bembelizin 
Mantar
Yabani Çilek
Çilek
Vine
Yabani Vine
Kurt Vinesi
Mor Vine
Gürgen Yemii
Fndk
Ceviz
Krmz Armut
Armut
Eki Armut
Kabak Armudu
Elma
Üzüm
Limon Armudu
Kaba Armut
nce Armut
Kuburnu
 
Bitki isimleri Yazdr E-posta
RUMCA
TÜRKÇE
Mincolo
Sdibiga
Sinza
Gilitsin
Ginzeya
Zuin
ayzuritsa
Brovaditsa
Malahda
Refanitsa
Masuritsa
alahditsa
Gorgoro
Levoritsa
Dromofila
Labaza
Ormuken
Sbahduken
Gambuken
Vovoha
Fderin
Matsidal
Furnufilon
Sbarahditsa
Argulahana
Drifilitsa
Zuzula
Salude
Ligoser
Kilimidra
Zaguda
gilgagalidra
Bal otu
Roka
Sütotu
Gomar Gülü
Isrgan Otu
Dikenli ot
Sar Yaprak
Koyun otu
Ezme otu
Turp
Yabani kuburnu
Yourt otu
Geni Yaprak
ne Yaprak
Yol otu
Gübre otu
Su otu
Keçi otu
Düz Ova otu
Zmpara otu
Ereti otu
Ereti otu (Geni yaprakl)
Kurbaa otu
Panik otu
Ay lahanas
Yonca otu
Yapkan otu
Yabani pancar sap
Kurt otu
Hasr otu
Soan otu
Köpek mantar
 
Yk isimleri Yazdr E-posta

orsondon       dikleme
blesdeniga    enleme
elek              hem enleme hem de dikleme
banosam      yük veya sepet üstü
omarn         yük
anefaros         yoku
gadefaros       ni

 
Kadn ve Erkek isimleri Yazdr E-posta

 

  KADIN SMLER
ERKEK SMLER
  1-   Hacula
2-   ue
3-   Fadula
4-   Agile
5-   Heyriye
6-   Adike
7-   Sefiye
8-   Henife
9-   Mine
10- Refige
11- Hediye
12- Hükmiye
13- Kamile
14- Hemdiye
15- Hadime
16- Hava
17- Nazife
18- Fehmiye
19- ehriye
20- Mevlüde
21- ükriye
22- Saadet
23- Elife
24- Sabire
25- Hebibe
26- Hesbiye 

Mustafa
Ali
Hasan
smail
Nazm
Behzat
Kemal
Nuri
Cemal
Cafer
Hakk
Hüseyin
Hamit
Dursun
ükrü
Ömer
lyas
Ziya
Abdullah
Sadullah
Fevzi
dris
akir
Sadk
aban
Katip

 
Yer ve yre isimleri Yazdr E-posta

1- çilazn                                              orman içi dik ve açklk yer
2- olema                                            heyelanl yer akan yer
3- gambo                                            düzlük yer
4- rai                                                  da
5- gaban                                              tepe
6- ormin                                              hafif sulak yer
7- sorsin                                               küçük dere
8- bodam                                            büyük dere
9- greni                                              mesire ismi
10-çororim                                        düzlük yaylada yer ismi
11-gadilös                                           yaylada mera yer
12-ulodo                                          gömülen,dar boaz
13-ziandeyo                                      veli yaylasnn üst taraf,da
14-trabezolisa                                    yaylada yer ismi,ulodonun üstü
15-rehde                                            ulodonun sarp yeri
16-çarmaluk                                       bataklk,yaylada yer ismi
17-gudi                                              haros köyü yaylas
18- balesdal                                       eski yayla,yeri
19-gaduredra                                     iemelik yer
20-burnaz                                          yoku yaylada yer ismi
21-sgadodis o  deres                          boklu dere
22-gosdandi                                       yaylada ormanlk bölge ad
23-gasisdera                                      oturmalk yer
24-gambuledr                                   düzlük dinlenme yeri
25-gamara                                         kar balayan yer, sarp
26-durnalu                                         yayla ad
27-asbro beaza                                beyaz oluk,yaylada yer ismi
28-goçino lison                                   yaylada yer ismi
29-bren    t                                         estereye benzeyen srt, tepe
30-ligo beniz                                    kurt oyun yeri,yayla ismi
31-glazomad                                     dal gözü
32-faraksi                                             uçurum yer
33-gameneya                                    yank yer,ormanlk
34-dianelav                                        tavalk yer köseli meziresi
35-sdaronar                                           budaylk,mesire ismi
36-lustre                                                mesire ismi
37-liiyo                                                 kurt bölgesi
38-azukli                                             kazkl, yaylada yer ismi
39-glesrodi                                            kzl aaçlk
40-argo çilaz                                         ay orman
41-bansi                                               yalak
42-muhdero gabanon                             domuz tepesi
43-kurçodi                                            kayalk
44-lesdera                                           kaygan yer,kayaklk yer,elale
45-uyi                                                   oyuk yer
46-samnodi                                          fndklk
47-çifinodi                                              sk komarlk yer
48-goon                                         heyelanl dere
49-devorodo                                    beyaz çamlk, ormanlk alan
50-frahdi                                           bent

 
Ev ii ve d yer isimleri Yazdr E-posta
RUMCA TÜRKÇE
Saraçiyo
Franca
Enbolo
Sarbi
Sagonar
Kserander
Mesezegon
Steo
Sdalamidra
Huleron
Oflan
Sdamnogur
Gugar
Dufa
Mandri
Bans
Gastamoni
Grenosede
Omar
Rehde
Gadosr
Bondila
Sgifi
Tsubin
Sdilarin
Tsuruliga
Gobalin
Sgenafin
Galivin
Doksarn
Hayat
Yan Hayat
Ara Salon
Kiler
Ambar
Kurutmalk
Orta Ba
Çat
Damlalk
Kaklk
Raf
Güüm Yeri
Asklk
Arkalk
Ahr
Yalak
Ahr Ortas
Oluk Kancas
Yuvarlak aaç
Ahr Penceresi
Eik
Döeme
Hartama
Çivi
Direk
Oluk Gideri
Döveç
Korkuluk(tarla korkuluu)
Kulübe
Ahap Tarak
 
Ky isimleri Yazdr E-posta

RUMCA             TÜRKÇE

Kösendo           Köseli
Yenida             Yente
Haldzen          Haldzen
Haros               Yayla önü 
Gasdenen        Kastanoz
Asofoliza         Derin dere
psil                 Arpa özü
Saharsu           eker su
Çoro               Ta kran
Godandos        Demirli

 
Lakaplar (baronim) Yazdr E-posta

 

RUMCA
TÜRKÇE
Baleco
Gedriga
Dingoçefale
Mavro
Drincila
Daar
Hobets
Bahraç
Kalasoçefale
O Habis
O Tsebreya
O Gosaris
O Panço
O Külahis
O Momoçis
O Gugaris
O Tsileya
Zura
O Sahtareyas
O Gofon
O Furuis
O Gagaçis
Gorona
O Seftelon
Fuzuna 
Eskimi
Sinsi
Kaln kafa
Siyah
Göbekli
iman
Zil kafal
Aymaz
Sepet kafa
Kabak  adam
Egzamal
Tavuk   adam
riyar, Yal
apkal
Mymnt
Asma Çivi
Donuna yapan
Yara kabuu
Külkedisi
Sar
Yüzü Çilli
Kekeme
Karga
Pancar
iman kadn

Not :Lakaplarn canl ve cansz varlklara benzetilerek verilmesi, benzetme sanatnn etkili olduunu göstermektedir.

 
Slaleler Yazdr E-posta

SMLER (ONEMADA)

Uzungölde ana dil Rumca olduu için resimlerin ve bütün varlklarn adlar Rumca olarak yazlmtr.

 

 

Anasayfa
Hakkmda
Uzungl
Resimlerim
Kitaplarm
Mzik
Politika
Spor
Ekonomi
Gncel
letiim
Arama


Kayp Parola?
Hesabnz yok mu? Kayt Ol

Pontus Kültürü ve Uzungöl

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color